Pentelikon- Dionysos White marble
Type: Μαρμαρο
Origin: Greece
Colour: White- grey green veins
Pentelikon- Dionysos White marble
Pentelikon- Dionysos White marble
Volakas_Flower_slab_A.jpg
Pentelikon- Dionysos White marble
IMG_0151.jpg
IMG_9911.jpg
Pentelikon- Dionysos White marble